Fen Edebiyat Fakültesi

Kategoriler

Uzman Düzeyi

Yeterli Düzey

Geliştirilebilir Düzey

Yetersiz Düzey

İşlevsellik/

Aktarabilme

Kaynak metnin anlam ve amacı doğru ve eksiksiz olarak hedef metne aktarılmıştır.

 

(4puan)

Hedef dildeki çeviri anlamı bozmayacak kadar az aktarım hatası içermektedir. Ya da herhangi bir hata içermemektedir.

(3puan)

Hedef dildeki çeviri anlamı değiştiren belirsiz aktarım hataları içermektedir.

(2puan)

Hedef dildeki çeviri anlamı değiştiren çok sayıda belirsiz aktarım hataları içermektedir.

(1puan)

Terminoloji /Üslup

Kavram ve düşünceleri aktarmak için kullanılan terminoloji, bağlama ve çevirmenin hedef metinde kullandığı üsluba, konuya ve belirlenen hedef kitleye uygundur.

 

(4puan)

Hedef dile çevrilmiş metin,  az sayıda uygunsuz terminoloji veya üslup içeriyor ya da hiç içermiyor.

Herhangi bir hatanın anlam üzerindeki etkisi azdır.

(3puan)

Hedef dile çevrilmiş metin, anlamı belirsizleştiren az sayıda uygunsuz terminoloji veya üslup içeriyor.

Bu tür hatalar, anlamı biraz belirsizleştirebilir.

 (2puan)

Hedef dile çevrilmiş metin, sıklıkla tekrarlanan ve anlamı belirsizleştiren ya da anlamda değişikliğe neden olan çok sayıda uygunsuz terminoloji ve üslup içeriyor. 

 (1puan)

Mecaz yazım dilinin ifade ve aktarımı

-Hedef dile çevrilen metin sorunsuz şekilde okunur.

-Çevrilen metnin akıcılığı ve kullanılan ifadeler ve sözcükler belirli bir dönem, kişi ya da gruplarla ilişkili sanatsal ve kültürel tarza; hedef dildeki konuya ve belirlenen hedef kitleye uygundur.

 (4puan)

Hedef dile çevrilen metinde kullanılan ifadeler ve sözcüklerin neredeyse tamamı belirli bir dönem, kişi ya da gruplarla ilişkili sanatsal ve kültürel tarza; hedef dildeki konuya ve belirlenen hedef kitleye uygundur. Herhangi bir hatanın anlam üzerindeki etkisi azdır.

 (3puan)

Hedef dile çevrilen metinde kullanılan ifade ve sözcüklerin bazıları belirli bir dönem, kişi ya da gruplarla ilişkili sanatsal ve kültürel tarza; hedef dildeki konuya ve belirlenen hedef kitleye uygundur.

Bu tür hatalar, anlamı belli bir düzeyde belirsizleştirebilir.

(2puan)

Hedef dile çevrilen metinde kullanılan ifade ve sözcüklerin çoğunluğu, belirli bir dönem, kişi ya da gruplarla ilişkili sanatsal ve kültürel tarza; hedef dildeki konuya ve belirlenen hedef kitleye belirgin bir biçimde uygun değildir.

Bu tür hatalar, anlamı belirsizleştirmekte ya da değiştirmektedir.

 (1puan)

Edebi türün doğası ve yapısı

 Hikâye yapısının, olay örgüsü ve hikâye unsurlarına (sosyal ve kültürel rolleri ile karakterler, mekân ve olaylar gibi)  tam olarak sadık kalınmıştır.

(4puan)

Hikâye yapısının, olay örgüsü ve hikâye unsurlarına (sosyal ve kültürel rolleri ile karakterler, mekân ve olaylar gibi) sadık kalınmasında çok az hata görülmüştür.

(3puan)

Hikâye yapısının, olay örgüsü ve hikâye unsurlarına (sosyal ve kültürel rolleri ile karakterler, mekân ve olaylar gibi) sadık kalınmasında belirgin hatalar görülmüştür.

(2puan)

Hikâye yapısının, olay örgüsü ve hikâye unsurlarına (sosyal ve kültürel rolleri ile karakterler, mekân ve olaylar gibi) sadık kalınmamıştır.

(1puan)

Hedef dilin dilbilgisi yapısına uygunluk               

Hedef dile çevrilen metin, hedef dilin yapısına (yazım, dilbilgisi, noktalama işaretleri vb.) tam olarak uyar.

(4puan)

Hedef dile çevrilen metin, hedef dil yapısında (yazım, dilbilgisi, noktalama işaretleri vb.) çok az sayıda hata içermektedir ya da hiç hata içermemektedir.

 (3puan)             

Hedef dile çevrilen metin, hedef dil yapısında (yazım, dilbilgisi, noktalama işaretleri vb.)  belirgin sayıda hatalar içermektedir.

 (2puan)

Hedef dile çevrilen metin, hedef dil yapısında (yazım, dilbilgisi, noktalama işaretleri vb.) büyük ölçüde ve sık sık tekrarlanan hatalar içermektedir.

 (1puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jürinin çevirinin eşdeğerliği üzerine değerlendirmesi ( 5 puan):

                                                                                                   20x4=80

Jürinin çevirinin eşdeğerliği üzerine değerlendirmesi=   5x4= 20

                                                                        Toplam puan=         100