Fen Edebiyat Fakültesi

PROF. DR. DENİZ A. GÜLER

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI

 

 

            Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, yüz yılımızda çevrimiçi olan geçerli dil İngilizce Öğretmenliği; sözden yazıya kadar insanın simgesel düşüncesinin ulaştığı ve topluma aktardığı Türk Dili ve Edebiyatı; davranış ve zihinsel süreçlerin yeniden kodlanma bilimi Psikoloji Bölümünden oluşmaktadır.

            Fen Edebiyat Fakültesinde kendi bilim alanlarındaki en güncel yaklaşımlar, ileri teknik- eğitsel olanaklarla çağdaş gelişmeleri içerecek biçimde  düzenlenmiş eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. Tüm ders ve seminerler, bilgisayar denetimi ve görsel sunum olanakları sağlayan, internet bağlantılı projektör ve çağdaş sunum olanakları ile donatılmış sınıflarda, kendi alanlarında deneyimli ve yetkin öğretim üyelerince yürütülmektedir. Ayrıca fakültemiz bünyesinde “Aktif Öğrenme Atölyesi”, “Dil Öğrenme Atölyesi”, “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” ve “Özgecan Psikoloji Laboratuvarı” bulunmaktadır.

            Fen Edebiyat Fakültesi, öğrencilerine bilimsel ve mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri en ileri, çağdaş nitelikli bilimsel bilgileri sunmaktadır. Ayrıca öğrencilere özel ve toplumsal yaşamlarında gereksinim duyabilecekleri deneyimleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşımın sonucu olarak, öğrenciler eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile kendi alanlarında olduğu kadar diğer disiplinlerde de görüşlerini ortaya koyma becerileri ile yetişmektedirler.

            Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerini tiyatro, seminer, gezi ve kulüp faaliyetleri gibi sosyal  etkinliklere katılmaya özendirerek, iş ve toplumsal yaşamlarında gereksinim duyacakları lider kişilik özelliklerini kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

 

Prof. Dr. Deniz A. GÜLER

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı