Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi Danışma Kurulu Üyeleri

Bölüm Adı 

Kurum/Unvanı 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Metin TURAN 

Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Bedri AYDOĞAN 

Çukurova Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aslı BALİ 

Mersin Üniversitesi

Psikoloji Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Esra KISACIK 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Timuçin AKTAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Aslı ASLAN 

Mersin Üniversitesi

İngiliizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Elif KEMALOĞLU ER 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı

Kenan AYDIN 

Konferans Çevirmeni

Fatmagül EZİCİ 

Kitap/Edebiyat Çevirmeni/Editör