Gökyüzünde Neler Görüyoruz?

BAŞLANGIÇ

14.03.2018 12:00

BİTİŞ

14.03.2018 12:30

YER

Planetaryum

Konuşmacı: Öğrt. Gör. Arif SOLMAZ

Düzenleyen: Çağ Uzay Gözlem ve Uygulama Merkezi