Erasmus+

 

 

 

 

 

 

 

Çağ Üniversitesi, Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) ve Avrupa Birliği (AB) yükseköğretim politikalarındaki gelişmeleri takip etmekte ve sürekli bir gelişim içerisindedir. HEI'nin misyonu, değişen ve zorlu bir sürece uyum sağlamaktır:

1.Küresel düzeyde rekabet eden ekonomilerin gelişiminin yüksek öğrenim alanı da dahil olmak üzere etkisi

2 .Avrupa düzeyinde uzun süreli bir ekonomik krizin ve mali zorlukların üstesinden gelmek için çabalar

3. Bilgi patlaması ile bilgi toplumuna geçiş ve ilgili konulara erişim ve bilginin yönetimi

4 .İnsan iletişimi ve işbirliği üzerinde yeni bir katman olarak dijital ve sanal alan

5. Teknolojik inovasyonun geniş kapsamlı geleceği ve yüksek öğrenim ve toplum üzerindeki etkisi

6 .Demografik değişimler, göçler ve büyüyen çok kültürlü çeşitlilik, görünür ve elle tutulur binlerce mülteci akınıyla birlikte büyük bir fenomen olarak,

7. Sürdürülebilirlik ihtiyacı: küresel iklim değişikliği, bir Avrupa ortak zemininin temeli olarak insani değerlere ve insan onuruna bağlılık; yaşam kalitesinin anahtarı olarak kişisel gelişimin önemi,

8.Yeni ve karmaşık zorluklarla karşı karşıya kalan öğretim kadrosu için yeni gereksinimler

Çağ Üniversitesi, uluslararasılaşma ve modernleşmenin önemine değer verir ve Avrupa ve AB üyesi olmayan ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası profilini geliştirmeyi amaçlar. Ve HE uygunluğunun sürdürülebilirliğe giden yolda pusula olduğuna inanır. Bu hedefe ulaşmak için Uluslararası Ofisimiz, içselleştirme stratejimiz içinde ortak bir vizyon ve misyona sahip potansiyel ortak üniversiteleri seçme konusunda büyük çaba göstermektedir. Bu nedenle, Uluslararası Ofis, yalnızca Avrupa'da değil, aynı zamanda AB dışı ülkelerde de ortaklarla işbirliği yapmak için yeni protokoller başlatmaktan da sorumlu olmuştur. Çağ Üniversitesi'nin bilimsel ve eğitsel faaliyetlerinde, Erasmus Programlarına katılımın da gösterdiği üzere, uluslararası programlar, öncelikler arasında yer almaktadır. Tüm Fakülteler uluslararasılaşmayı hedefleyen eylemlerde yer almış ve fikir, Üniversitenin misyon, vizyon ve stratejisine ilişkin belgelerde ifade edilmiştir. Öğrenim hareketliliği, bireylerin mesleki, sosyal ve kültürlerarası becerilerini ve istihdam edilebilirliklerini artırmalarına yardımcı olur. Bu, eğitimin uluslararasılaşması ve modernizasyonunun temel taşı ve Avrupa Eğitim Alanının daha da geliştirilmesi için ana araçtır. Hedeflerimiz, uluslararası ağları/ortaklıkları teşvik etmek, bölgedeki bilgi ve kaynaklarımızdan yararlanarak rekabet avantajı oluşturmak, akademik personel ve öğrencilerle ilgili olarak uluslararası alanda tanınan, öncü araştırmaları teşvik etmektir. Çağ Üniversitesi, öğrencilerin ve akademik personelin hareketlilik programlarında yer almalarına, Çağ Üniversitesi'ni ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmelerine, AB ve AB dışı programların öğrenci ve personele tanıtılmasına olanak sağlayan Avrupa üniversiteleri ile ikili anlaşmaları genişletmek için çalışmaktadır. “Öğrenci ve personel hareketliliği, yükseköğretimi dünya çapında daha kapsayıcı, erişilebilir, daha çekici ve rekabetçi hale getirir” fikriyle ve Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın bir parçası olarak;

• lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarından oluşan üç aşamalı bir yüksek öğretim sistemini tanıtmak

• Yurtdışında diğer üniversitelerde tamamlanan yeterliliklerin ve öğrenim sürelerinin karşılıklı olarak tanınmasını sağlamak

• Öğrenme ve öğretimin kalitesini ve uygunluğunu güçlendirmek için bir kalite güvence sistemi uygulamak

Hareketliliği ve öğrenci değişimlerini artıracak aşağıdaki üç temel önceliğe kuvvetle inanıyoruz;

• Avrupa Üniversiteleri Ağı

• Diplomaların otomatik olarak karşılıklı tanınması

• Avrupa Öğrenci Kartı

The objective is to create new opportunities for people in higher education to learn from one another across national borders and to work together on joint projects to develop good learning and teaching, undertake excellent research and promote innovation.

To promote the relevance of Cag University, we will;

• promote sustainable employment

• foster personal development

• encourage active citizenship

Cag University adopts an internationally oriented strategy to provide world-class education and training through an innovative academic program. Our internationalization strategy embraces both internationalization at home and abroad.  It promotes internationalization both in education and in campus life to strengthen its reputation and promote the distinctiveness to internal, regional, national and global audiences.

Cag University’s Internationalization Strategy includes the following;

• Promoting the mobility of students and academic staff

• Creating an international campus environment

• A significant level of partnership and collaboration with international institutions and organizations

• Coordination of practices and processes with international partners to enhance academic activities.

Internationalization at Home at Cag University, offers its students global perspectives within their program of study, whether or not they spend time abroad, involves developing international and intercultural perspectives through internationalized learning outcomes in the formal curriculum, makes purposeful use of cultural diversity in the classroom for inclusive learning, teaching and assessment practice, creates opportunities for student engagement with “cultural others “in local society, fosters purposeful engagement with international students and is planning to include virtual mobility through its virtual campus in Second Life Virtual world platform. Through this Virtual platform, Cag University’s students could communicate with guest lecturers that come from all over the world  as well as they are taking part in international projects  and have impact on the international community. For example in the spring semester 2019, the students worked collaboratively with a German organization in order to help kids in Kenya. They provided meals for the Kenyan kids by fund raising through virtual World. Cag University is planning to increase its virtual presence and increase the virtual mobility and connection through new technological developments.

Participation to the Erasmus Program is expected to have considerable contribution to Cag University on all five priorities of the Higher Education Modernization Agenda.

1. Increasing achievement levels to provide the graduates and researchers Europe needs

2. Improving the quality and relevance of higher education

3. Strengthening quality through mobility and cross-border cooperation

4. Linking higher education, research and business for excellences and regional development

5. Improving governance and funding

Therefore; Cag University offers an international experience to all of its students either via the curriculum or mobility by encouraging broad participation in its academic and administrative staff by the help of different opportunities connected to the main areas of educational activity.

The expected impact of the Program is the enhancement of methodology of teaching that would result in the acquisitions of skills and competences that positively influence students’ employability.

The impact in quality improvement is also expected to be substantial. Through faculty mobility and participation in IP programs, faculty members will gain invaluable experiences through exposure to students and educational systems of other member states. This experience, as well as the interaction with colleagues from other Universities will invariably improve teaching and research. Furthermore, with student mobility programs and mobility for placement, our students will greatly improve their core competences and contribute in high-skill occupations. Additionally, through programs we will develop new programs of study such as eLearning. It is expected that we will further advance in the use, adoption and provision of such technologies within its operations, thus providing the society access to further forms of learning.

Cag University fully understands the importance of strengthening the links between education, research and business as this triangle is the key to innovation and overall advancement of society. Participation in the Program further strengthens our efforts towards our goal. The use of Preparatory Visits as well as faculty mobility will allow for stronger ties between academics on research and education and will also enhance relationships with the industry and business world in Europe, assisting higher education and business cooperation. The participation in the Program would help define new areas of involvement of business partners, adjust courses to the needs of labour market and yield mutual transfer of knowledge to enhance the research potential and increase the level of innovation. Participation in the Program also provides an opportunity to establish measures that would improve the management of an institution and enhance its autonomy and accountability. By expanding the areas of activity and setting up new partnerships, the institution wishes to develop measures to obtain funding from various sources, as well as increase the potential of administrative units to manage these resources.

Cag University expects its participation in the program to impact;

• Increasing the quality and relevance of higher education

• Strengthening quality through mobility and international cooperations

• Expanding its visibility

• Establishing strong links with its partner institutions and creating new ones

• Improving mobility both in quality and quantity

• Establishing cooperative relations with other virtual campuses

• The modernization of curriculum as a response to the needs of society

• Strengthening the link between HEI, research and innovation

           

As a higher institution at the tertiary level, Cag University has a mission to provide world-class education and training; to train individuals who put emphasis on free thought and creativity, who have universal values and a global vision, who have the principle to reach the level of contemporary civilization in accordance with Kemalist thought and who have acquired the necessary qualifications required by the changes to train other individuals to be ready for a life that will lead to social development.

 We accomplish this mission   through an innovative academic program, to develop individuals who are creative and enlightened, who have a global perspective, enriched with the ability to think and express his/her opinion independently.

The vision of Cag University is; “To be the center of creating and sharing knowledge through quality education and training both in the national and international arena.” With this vision in mind, Cag University has been continuously expanding the number of its international partners and its visibility in the international arena. We strongly believe in the fundamental values of Justice / Fairness Transparency, Continuous improvement and development (Innovation and Perfectionism), Cooperation, Sense of duty and responsibility, scientific autonomy, Innovativeness, Creativity and Leadership and will continue focusing on them during 2021-2027 Erasmus Programs