YAZ OKULU İLE İLGİLİ DUYURU

Yaz Okulu İle ilgili Duyuru

  1. Yaz okulunda açılan dersler Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmiştir. Açılan derslere 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde aşağıdaki esaslar dâhilinde ders kayıt talebi yapılabilecektir.

  • Başvurular, http://ubs.cag.edu.tr:8091/destek/index.php?a=add&category=38 linki üzerinden yapılacaktır. Link üzerinden açılacak ekrandaki bölümlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması ve mali yükümlülüğün yerine getirildiğine ilişkin dekontun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
  • Yapılan başvurular ilgili birimler tarafından kontrol edilecektir. Talebin onaylanması halinde ders kaydınızı kısa bir süre içinde otomasyon sistemi üzerinden görmeniz mümkün olacaktır.

  1. Çağ Üniversitesi Yaz Okuluna başvurmasına rağmen, başvurduğu dersler açılmayan öğrencilerimiz başka üniversitelerden ders alabilmek için “Diğer Üniversite Yaz Okulu Başvuru Formu”nu düzenleyerek ilgili fakülte/yüksekokula Online İletişim Sistemi aracılığıyla göndereceklerdir. İlgili akademik birim gerekli incelemeyi yaptıktan sonra başvuru sonucunu öğrenciye Online İletişim Sistemi üzerinden bildirecektir.  

Yaz Okulunda başka bir üniversiteden ders alabilmek için, 

  • Söz konusu dersin/derslerin harf notunun FF, FD, DD, DC olması ve,
  • Söz konusu ders/dersler için 16-23  Haziran 2021 tarihleri arasında Çağ Üniversitesi Yaz Okuluna başvuru yapılmış olmasına rağmen derslerin açılmamış olması, şartları aranmaktadır.