Uluslararası Güvenlik Simülasyonu Panel-Forum

 Değerli Bilim İnsanları,

25 Mayıs 2022 tarihinde Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü son sınıf öğrencileri tarafından Uluslararası Güvenlik Simülasyonu Panel-Forum’u (International Security Panel-Forum) yapılacaktır. Faaliyet saat 10.00-11.30 arasında tek oturum olarak icra edilecek ve Çağ Üniversitesi Youtube kanalından naklen yayınlanacaktır. Gerçekleşecek olan Panel-Forum’un ana hedefi Çağ Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin 2021-22 Bahar döneminde Statecraft Simulation programı desteğinde aldıkları IRE 418 Uluslararası Güvenlik/International Security dersinin kazanımlarını görmektir. Aynı zamanda Uluslararası Sistem, Devlet, Diplomasi, Savaş, Terörizm, Ulusal Çıkar, İttifak, Ortak Akıl, Uluslararası Örgütler gibi temel kavramların bilgisayar simülasyon desteği marifetiyle öğrencilere hangi kazanımları sağladığı görülmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda Uluslararası İlişkiler teorilerinden Realizm ve varyantları, Liberalizm ve varyantları başta olmak üzere Yapısalcılık, İngiliz Okulu, Marksizm, Feminizm, Yeşil Teori ve diğer Eleştirel Teorilerin yansımaları da sergilenmeye çalışılacaktır. Öğrencilerimiz simülasyon senaryosu gereği üstlendikleri Devlet Başkanı, Baş Stratejist, Dışişleri Bakanı, BM Temsilcisi, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Sanayi Bakanı, Tarım ve Ticaret Bakanı görevlerini nasıl yerine getirdiklerini tartışma-forum mantığı ile izah edeceklerdir. Bu panel-forum ile Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yönelik olarak teori ile pratiğin birleştirilmesi, öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerinin artırılması, uygulamalı eğitim öğretimin geliştirilmesi, paylaşılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Siz değerli bilim insanlarını 25 Mayıs 2022 tarihinde ilki gerçekleşecek olan etkinlikte görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

  Prof. Dr. ÜNAL AY

REKTÖR