Ukrayna'daki Üniversitelerden Yatay Geçiş Başvuru Sonucu

Başvuru Sonucu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedeniyle ilgili kişilerin T.C Kimlik numaraları ile açık isim ve soyadları şifrelenmiş olarak duyurulmaktadır.

 

YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ BAŞVURULARI - UKRAYNA
NO T.C. KİMLİK NO AD SOYAD PROGRAM SONUÇ
1 313*** ES*** ME*** HUKUK ASİL
2 226*** SU*** DE*** HUKUK ASİL
3 118*** BO*** ŞE*** HUKUK ASİL
4 470*** BA*** ŞI*** HUKUK ASİL
5 119*** GÖ*** PA*** HUKUK ASİL
6 429*** Bİ*** YÜ*** HUKUK ASİL
7 547*** MU*** GÜ*** HUKUK ASİL
8 370*** AB*** AS*** HUKUK ASİL
9 161*** BÜ*** MÜ*** HUKUK ASİL
YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ BAŞVURULARI - UKRAYNA
NO T.C. KİMLİK NO AD SOYAD PROGRAM SONUÇ
1 391*** EM*** HI*** ÇE*** PSİKOLOJİ ASİL

Diğer başvuru yapan aday öğrenciler başvuru koşullarını sağlamadıkları için kabul edilmemişlerdir.

Başvuru yapan ve kabul edilmeyen adaylar istemeleri halinde 26-29 Nisan  2022  Cuma  günü  mesai  bitimine  kadar  özel  öğrencilik  için  gerekli  belgelerle  beraber Özel Öğrenci olarak başvuru yapabilirler.

Kayıt Tarihi,Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Kayıt Yeri

Asil listedeki öğrencilerin 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde başvuruya esas belgelerin aslı ile birlikte Çağ Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurarak kayıt yapmaları gerekmektedir.

Yatay Geçiş Kayıt Kabul Belgeleri

  • Lise Diploması aslı
  • Yurtdışı yükseköğretim kurumundan gelecek öğrencilerin, not dökümünü (transkript) teyit eden resmi yazı veya not dökümünün üzerine alınacak tasdik şerhi (apostil)
  • Öğrenim görmekte olunan yükseköğretim kurumunun ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruşları listelerindeki yerini gösteren belge (QS,THE RANKING ÇİZELGESİ)
  • Nüfus Cüzdan fotokopisi
  • İkametgâh belgesi (İkametgâh belgesi e-devletten alınabilir)
  • Askerlik durumunu gösterir belge: 2002 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden veya e-devletten alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge"
  • 3 adet Vesikalık Fotoğraf 
  • Pasaport aslı

Her ne sebeple olursa olsun ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu haklardan vazgeçmiş sayılacaktır.