Öğretim Üyesi İlanı

27.11.2018

Öğretim Üyesi İlanı

Çağ Üniversitesinden

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk alanında bir Profesör öğretim üyesi

alınacaktır. 27.11.2018 tarihli Resmi Gazetede ilanımız yayınlanmıştır. İstekliler dilekçelerini ve

özgeçmişlerini Çağ Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile göndererek

müracaatlarını yapabilirler.

Duyurulur.