26.02.2021 Tarihli Erasmus Yazılı Sınavının İptali

  1. 26 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen Erasmus Yazılı Sınavı ile ilgili olarak öğrencilerimizin, sınavın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturan unsurlar içerdiği yönündeki talepleri dikkatli bir şekilde incelenip değerlendirilmiş ve bu tarihte gerçekleştirilen yazılı sınavın iptal edilerek ileri bir tarihte tekrar edilmesine karar verilmiştir. Yazılı sınav sonrasında yapılan sözlü sınav sonuçları ise, sınava girmiş tüm adaylar için geçerliliğini korumaktadır.

 

  1. 2020 yılı içinde ERASMUS öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurusunu yapmış ve 2020 yılında yüzyüze yapılan yazılı sınava girmiş olan öğrencilerimizin sınav sonuçları geçerlidir. Bu sınavlar neticesinde öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanacak olan öğrencilerin belirlenmesini müteakiben iptal edilen 26 Şubat 2021 tarihli sınavın yerine yapılacak yeni sınava ilişkin duyuru daha sonra üniversitemiz web sayfamızda ilan edilecektir.

 

  1. Yapılacak sınav zoom üzerinden online gerçekleştirilecek olup, öğrencilerin sınav esnasında kameralarını açık vaziyette bulundurmaları gerekmektedir.

 

                                                                                                                                                                                                                        Prof. Dr. Ünal AY

                                                                                                                                                                                                                              Rektör