Akademik Personel Alımı

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav
İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca ekte yer alan
kadrolara tam gün statüde çalışacak akademik personel alınacaktır.

Başvurular 22.08.2019 tarihli Resmi Gazete ilanımızda da belirtildiği üzere
15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki
gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet
üzerinden başvurular kabul edilmez.


22.08.2019 Tarihli Resmi Gazete