Güvenlik Sistemlerimiz

Fiziki Güvenlik Sistemlerimiz :
Kampusa Giriş: Kampus çevresi betonarme duvar üstü dikenli tel ve yüksek fens teli üzeri dikenli tel ile çevrilidir. Üniversite Kampusuna giriş ve çıkışlar tek kapıdan ve kontrollü bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca acil durumlar için (yangın, deprem, sabotaj gibi) acil çıkış kapıları mevcuttur.

Özel Güvenlik Personeli: Üniversitemizde 5188 sayılı Kanun ile aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmelik kapsamında, "Özel Güvenlik Birimi" oluşturulmuştur. Oluşturulan Özel Güvenlik Biriminde yeteri kadar, Özel Yetiştirilmiş, Özel Güvenlik Personeli görev yapmaktadır.

Özel Güvenlik Personeli görevlerini; üç vardiya şeklinde mesai ve resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, yedi gün yirmi dört saat esasına göre ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmaktadır. Özel Güvenlik Personelinin tüm faaliyetleri Üniversite Genel Sekreteri tarafından kontrol edilmektedir. Personelin araç, gereç ve teçhizatı tamdır.

Kollu Bariyer Sistemi: Kampus giriş ve çıkışına araç trafiğini kontrol altında tutmak, giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturmak, insan trafiğini düzene sokmak ve Kampus içerisine  yabancı araçların girmesini engellemek için "Kollu Bariyer Sistemi" tesis edilmiştir.

Kampusa Giriş ve Çıkışta Uygulanan Güvenlik ve Trafik Önlemleri: Üniversite’de görevli Akademik ve İdari Personel ile Öğrencilerden Kampusa sürekli kendi araçlarıyla giriş yapanlara Sticker (araç tanıtım pulu) verilmekte, stickerı olmayan araçlarla Kampusa ziyaret, iş görüşmesi veya bakım onarım maksadıyla giriş yapacak araçlar ilk girişte durdurularak kontrol edilmekte, ziyaretçi araç giriş defterine kaydedilmekte ve kendilerinden araç ruhsatı alınarak "araç ziyaretçi kartı" verilerek kampus içerisine alınmaktadır.

Ziyaret veya iş görüşmesi maksadıyla Kampusa giriş yapanlar ilk girişte durdurulmakta, ne maksatla ve kimle görüşecekleri sorgulanmakta, randevusu varsa görüşeceği kişiye haber verilerek gerekli kontroller yapıldıktan sonra içeriye alınmaktadır. Randevusu yoksa görüşmek istediği kişi telefonla bilgilendirilmekte, görüşmek isterse gerekli kontroller yapılarak ziyaretçi defterine kaydedilmekte ve kendisine ziyaretçi kartı verilmek suretiyle görüşmek istediği kişiyle görüşmesi sağlanmaktadır.

Öğrencileri ziyarete gelen kişiler ilk girişte bekletilmekte, görüşmek istediği öğrenciye haber verilmekte, öğrenci görüşmek isterse girişe gelmesi sağlanmakta, gerekli kontroller yapıldıktan sonra öğrenci ile gelen ziyaretçinin kimlik kartları alınarak ziyaretçi defterine kaydedilmekte ve kendisine ziyaretçi kartı verilerek kampus içerisine alınmaktadır.

Araç Altı Kontrol Aynası: Özellikle Kampusa bakım onarım veya malzeme getiren araçlar ile Stickersız giriş yapacakaraçlar ilk girişte durdurularak "Araç Altı Arama Aynası" ile aracın altı kontrol edildikten sonra aracın girişine müsaade edilmektedir.

Yangın Güvenlik Sistemi: Kampuste mevcut bine ve tesislerin "Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik" Hükümlerine göre gerekli cins ve miktarda Yangın Söndürme Cihazı (taşınabilir) hesabı yapılarak tedarik edilmiş ve tüm bina ve tesislere ilgili yönetmelik esaslarına göre yerleştirilmiştir.

Kampusa görevli Özel Güvenlik, İdari ve Hizmetli Personelden oluşan "Acil Durum Ekipleri" oluşturulmuş ve bu ekiplere yılda en az bir defa olmak üzere mahalli itfaiye teşkilatı ile koordineli yangın eğitimi ve tatbikat yaptırılmaktadır.  

Yıldırımdan Korunma Güvenlik Sistemi : Tüm Kampus Alanını kapsam alanı içerisine alacak şekilde beş adet "Yıldırımsavar" (Paratoner) tesis edilmiş ve bunların periyodik ölçüm, muayene ve kontrolleri bu konuda uzman firmalara yaptırılmaktadır.

Evrak Güvenliği : Üniversiteye P.T.T., Kargo veya diğer vasıtalarla gelen her türlü posta ve kargo Koruma ve Güvenlik Amirliği Personeli tarafından teslim alınmakta, elle, gözle veya ihtiyaç halinde El Detektörü ile muayene ve kontrolleri yapıldıktan sonra tasnif edilmekte, kayıtları yapıldıktan sonra ilgililere imza karşılığı teslim edilmektedir.

Elektronik Güvenlik Sistemlerimiz :

Kapalı Devre CCTV Sistemi : Kampus içerisinde mevcut tüm bina ve tesislerin giriş ve çıkışları ile koridorları kapsayan "Kapalı Devre Kamera Sistemi" mevcuttur. Koruma ve Güvenlik Personeli tarafından Kampus içerisindeki tüm giriş çıkışlar ile koridorlar yirmi dört saat esasına göre izlenmektedir.

Kartlı Geçiş Sistemi : Üniversite Genel Sekreterliği, Öğrenci İşleri ve Muhasebe Bölümünden yetkisiz ve ilgisiz kişilerin Rektörlük Katına çıkışlarını önlemek amacıyla, Öğrenci İşleri Bölümü ile Rektörlük katını ayıran bölüme "Kartlı Geçiş Sistemi" tesis ettirilmiştir.

Kapı Tipi Metal Detektörü : Ziyaret, iş takibi veya bakım onarım gibi maksatlarla Rektörlük katına çıkacak şahıslar Rektörlük Binası Girişindeki "Kapı Tipi Metal Detektöründen geçirilmekte, yanlarında çantası olanlar ayrıca El Detektörü ile kontrol edilip ziyaretçi defterine kaydedildikten sonra kendilerine ziyaretçi kartı verilmekte, daha sonra Rektörlük katına çıkmalarına müsaade edilmektedir.

Elektronik Yangın Algılama ve İhbar Sistemi : Kampus içerisindeki yangına hassas yerlere (mutfak, yemekhane, kazan dairesi gibi) yangını otomatik olarak algılayan adrese dayalı konvansiyonel özellikli ısıya, dumana ve tüp gaza duyarlı "Elektronik Yangın Algılama ve İhbar Sistemi" tesis ettirilmiştir. Oluşturulan sistemin periyodik kontrol ve muayeneleri yetkili firmalara yaptırılmaktadır.

Devriye Kontrol Tur Sistemi : Üniversitede görevli Özel Güvenlik Personelinin Kampusun belirli bölgelerini istenilen zamanlarda kontrol etmelerini sağlamak maksadıyla Koruma ve Güvenlik Amirliği Personeline özel "Devriye Kontrol Tur Sistemi" tesis edilmiştir. Koruma ve Güvenlik Amirliği Personelinin kontrol ve devriye görevlerini istenilen zaman aralıklarında yapıp yapmadıkları günlük olarak takip ve kontrol edilmektedir.