Güvenliğiniz İçin Bilgiler

Üniversite tarafından size verilen "Kimlik kartını" Kampus içerisinde sürekli üzerinizde bulundurunuz.

Kampus içerisinde size kimliğinizi sora görevlilere itiraz etmeden kimlik kartınızı gösteriniz

Üniversiteye sürekli aracınızla geliyorsanız Koruma ve Güvenlik Amirliğine müracaat ederek aracınız için "Sticker" (araç tanıtım pulu) talep ediniz.

Üniversiteye gelirken yanınızda arkadaşınız Çağ Üniversitesinde okumayan arkadaşınız var ise girişte Güvenlik Personeline müracaat ederek kaydını yaptırınız.

Üniversite içerisinde ve dışında trafik kurallarına harfiyen riayet ediniz.

Aracınızı araç park yerine park ediniz.

Üniversiteden D-400 karayoluna çıkarken görevli personelin uyarılarına uyunuz.

D-400 karayolundan karşıdan karşıya geçerken yaya geçişlerini kullanınız.

Size ait olmayan bir eşya (para, cüzdan, telefon vs.) bulduğunuzda Güvenlik Personeline teslim ediniz.

Üniversiteye silah, delici ve kesici alet, parlayıcı ve patlayıcı madde ile uyuşturucu madde ile giriş yapmayınız.

Üniversite içerisinde sizin güvenliğiniz için konmuş olan kurallara uyunuz.

Üniversite ve kendi güvenliğinizle ilgili dilek ve şikâyetlerinizi zamana bağlı kalmaksızın Koruma ve Güvenlik Amirliğine bildiriniz.