Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

 

 

 

 

Mümtaz GEDİKBAŞI
Mümtaz GEDİKBAŞI

Destek Hizmetleri Daire Başkanı
E-mail
mumtazgedikbasi@cag.edu.tr

 

Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Kampusta görevli akademik ve idari personel ile öğrencilerin buradaki faaliyetlerini  güvenli ve  emniyet içinde yürütebilmesi için; tüm idari hizmetlerin (Fakültelerin ve Müdürlüklerin, tesislerin ve teçhizatın temizlik, tertip, düzen, kontrol, tamirat, arıza izaleleri, yeşillendirme, çim, ağaç bakımları, kampusla ilgili iş ön görüşmeleri; İkmal malzeme ve teçhizat istekleri, tedarik işlemleri, ihale ön görüşmeleri, sözleşmelerin hazırlanması ve sonunda üst kademelere sunulması, ulaştırma, servis hizmetleri, Kampus içindeki yiyecek, içecek birimlerinin ve kuruluşlarının denetlenmesi, trafik kurallarının düzenlenmesi, elektrik, su, enerji işleri, Kampusun güzelleştirilmesi, peyzaj işleri, İş güvenliği ve Sağlığı konularının takibi gibi) yürütülmesi ile Kampus ile ilgili diğer idari görevleri yapmaktır.

 

KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü; Yirmi dört saat esasına göre, Kampusumuzun iç ve dış güvenliğini, Yönetici, Öğretim Görevlisi, İdari Personel ve her seviyede eğitim gören öğrenciler ile evrak, bina, tesis, araç ve gerece yönelik her türlü sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, zorla işten alıkoyma ile yıkıcı ve bölücü faaliyetleri daha başlangıçtan itibaren bertaraf etmek ve kampus içi trafik düzenini sağlamak için alınacak önlemleri planlamak ve uygulamaktır.

Muhabere ve Kamera İzleme Merkezi

Yahya TÜRKMENOĞLU

Muhabere ve Kamera İzleme Merkezi Sorumlusu

E-mail: yahyaturkmenoglu@cag.edu.tr

 

 

 

SERVİS VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BİRİMİ

Servis Hizmetleri Sorumlusu :
Kampusta görevli akademik ve idari personel ile öğrencilerin, zamanında ve güvenli olarak taşınması için gerekli planlamaları yapmak, kampusa servis taşımacılığı maksadıyla giriş ve çıkış yapan araçların kaydını tutmak, yetkili birimlerden gelen ekstra servis taleplerini değerlendirip Destek Hizmetleri Müdürünün vereceği talimata göre gelen servis isteklerini yerine getirmek, bu hizmetlerin yürütülmesi için servis aracı hizmeti veren firma yetkilileri ile gerekli koordinasyonu sağlamak, şoför ve yardımcı personelin kampus içerisindeki faaliyetlerini kontrol etmek, servis hizmetleri ile ilgili puantajları tutmak ve bunla ilgili gerekli belgeleri firma yetkilileri ile birlikte tanzim etmek ile idarenin vereceği diğer görevleri yapmaktır.

Hizmet Araç şoförleri:
Üniversitenin İdari faaliyetlerinin icrası için ihtiyaç duyulan şoförlük görevlerini yapmak, Sorumluluğuna verilen araçların temizlik ve bakımlarını yapmak, servis bakım günlerini takip ederek periyodik bakımlarının  zamanında yapılmasını sağlamak, Kampus gönderileri (P.T.T ve Kargo gibi) ilgili yerlerden almak ve ilgili birime teslim etmek, görevde olmadığı zamanlarda Rektörlük girişinde bulunmak ve giren ve çıkan kişilerin kaydını tutarak ilgili yere kadar refakat etmek, Rektörlük’ten diğer birimlere gidecek evrakları dağıtmak, Destek Hizmet Müdürlüğünce verilen diğer idari görevleri yapmaktır.

HİZMET BAKIM-ONARIM ŞEFLİĞİ
Üniversite’de mevcut bina ve tesislerin genel temizliğinin yaptırılması,her zaman hijyen ve temiz olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dahilindeki bakım ve onarım faaliyetlerinin planlamak ve yapmak, Hizmetli personelin yapacağı görevleri planlamak ve kontrol etmek, Öğretim elemanları ile dersliklerin her an eğitime hazır olmasını sağlamak, gerekli materyallerin teminini yapmak, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce verilecek diğer idari görevleri yapmaktır.

KANTİN, KAFETERYA, KIRTASİYE HİZMETLER
Kampuste mevcut tesislerde yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve Yönetmeliklerine göre yiyecek ve içecek maddeleri üretmek, üretim yerlerini sürekli hijyen kurallarına uygun bulundurmak, personelin hijyen kurallarına göre çalışmasını kontrol etmek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için sürekli araştırma yapmak, öğrencilerin özellikle sınav dönemlerinde ihtiyaç duyduğu fotokopi işlemlerini yapmak, bunun için gerekli kırtasiye ikmalini zamanında yapmak, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce verilecek diğer idari görevleri yapmaktır.