Covid 19 - Çalışmaları

Çağ Ailesi olarak her zamankinden daha çok çalışmak ve anlayış birlikteliği içinde olmak gerektiğinin farkındayız. Güç ve emek birlikteliğiyle tüm zorlukları aşacağımızı biliyoruz. Bu çerçevede:

 Salgın sonrası döneme hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Çağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne uzaktan eğitim sistemi ile ilgili hükümler eklenmesine yönelik çalışmalara güncellemelerle devam edilmektedir.

Diğer taraftan içinde bulunulan bu süreç dijital okur-yazarlık konusunun önemini bir kez daha gündeme getirmiştir. Bu nedenle, 2020-2021 eğitim öğretim yılında seçmeli dersler arasına “dijital okur-yazarlık” dersinin konulması planlanmaktadır.

Salgın sonrasında pandemi sırasında kazanmış olduğumuz yetenek ve teknoloji adaptasyonunun olumlu bir şekilde yüz- yüze eğitimle entegre bir şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir.

Öğretim elemanları tarafından derslerin ve öğrencilerin ders saati dışında yaptıkları aktiviteler kolaylıkla takip edilebilecek ve geri besleme verilebilmesine dönük altyapının geliştirilmesi planlama konularımız arasındadır.  

Online ödevler, projeler tek bir platform üzerinden verilebileceği ve toplanabileceği ve değerlendirilmesi için çeşitli yazılımlardan faydalanılabilecek olduğumuz, aynı zamanda çeşitli ders notları ve videolar tek bir paltfrom üzerinden paylaşılabilecek öğrenciler için saklama ortamı oluşturabilecek hale geldiğimiz bu aşamada; yüz-yüze eğitimin yapılamayacağı dönemlerde veya şartlarda derhal online eğitime geçiş sağlanabilecek ve telafi dersleri yapılabilecek bir yetenek seti oluşturulmuştur.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen ve bunlar dışında birçok yeni teknolojik eğitim araçlarının adaptasyonu konusunda çok yol aldığımız bu süreç, pozitif bir şekilde daha sonraki eğitim faaliyetlerimize yansıyacaktır. Bu süreçten maksimum fayda elde etmek üzere çalışmalara AR-GE yaklaşımı ile devam edilmektedir.