Covid 19 - Çalışmaları

Akademik birimlerle irtibat halinde bulunarak öğrencilere WEB sitesi ve diğer sosyal mecralar üzerinden yapılacak bilgilendirmelerin sağlıklı ve hızlı bir biçimde yapılması koordine edilmiş, bilgi yokluğu nedeniyle öğrenci, aile ve üniversite personelinin mağdur olmaları önlenmiştir. Bununla birlikte öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinin dijital yeteneklerle birleştirilerek üretken olarak tutulması için danışmanlar ve başkanlar ve Fakülte ve Müdürlük temsilcileri nezdinde görüş alış-verişinde bulunularak Pandemi döneminde sanal ve dijital ortamda ilave faaliyetler planlanmış, tüm öğrenci kulüplerinin sürece etkin olarak katılmaları sağlanmıştır.