Covid 19 - Çalışmaları

Fakültelerce talep edilen YÖK derslerinin, belirlenen üniversitelerden nasıl alınacağı ve diğer akademik koordinasyona dair işlemlerin (kayıt, transkript, yoklama vb.) nasıl yapılacağı ilgili kurumlarla yapılan koordine sonucu netleştirilerek, akademik yapıya Genel Sekreterlik kanalıyla duyurulması sağlanmıştır.  Aynı zamanda revize edilmiş takvimerek öğrenci ve akademisyenlere duyurulmuş koordineli olarak yürütülebilmesi için akademik birimlerden görevlendirilen birer personelle müşterek çalışılmaktadır. Aynı zamanda ders içeriklerine destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK’e tahsis edilecek kanal üzerinden ortak dersler ile açık/ortak dijital ders malzemeleri konusunda akademik yapı bilgilendirilmiştir. Bu süreçte ve halen;

-Öğrencilerin iletişim bilgilerini güncellemeleri istenmiş ve iletişim bilgileri üzerinden akademisyenlerin öğrencilere belge göndermelerinin sağlıklı yürütülmesi sağlanmıştır.

-Uzaktan eğitim portalına ulaşmada sorun yaşayan öğrenciler mail aracılığıyla ulaşarak sorunlarının giderilmesi  sağlanarak talepleri tarafımızca yanıtlamakta, istedikleri belgeler e-imzalı olarak kendilerine ulaştırılmaktadır. Fiziki belge isteyen öğrenciler içinse kampüste bir personel hijyen koşullarına uymak şartıyla görevlendirilmiştir.

-Öğrencilere uzaktan eğitim sistemi hakkında web sayfasında ve öğrenci otomasyon sisteminde duyurular yapılmakta ve  güncel bilgiler ulaştırılmaktadır.

-Akademik personelin geçiş sürecinde  yaşamış olduğu teknik ve idari  problemlerin çözülmesi maksadıyla; oluşturulan sosyal medya iletişim gruplarından,  telefon ve e mail aracılığıyla iletilen sorunlar diğer birimlerle koordineli olarak incelenmektedir.

-Bu süreç içinde Erasmus öğrenci hareketliliği ve değişimi kapsamında 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında gidip Pandemi nedeni ile dönüş yapan öğrencilerin kayıt işlemleri için karar alınarak ders kayıtlarının yapılması sağlanmıştır.