Covid 19 - Çalışmaları

Bİlgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, pandemi sürecinin hemen başlangıcında, mevcut ihtimaller göz önünde bulundurularak; örgün eğitimin sürdürülebilirliği açısından "Çağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi" (ÇUZEM) kurulmuştur. ÇUZEM altında uzaktan eğitim platformu tasarlanarak, aktif hale getirilmiş ve sistemsel bir dizi teknik çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda;

-              Her bir Fakülte ve Yüksek Okul için uzaktan eğitim platformları kurulmuştur.

-              Mevcutta 2019-2020 Bahar Dönemi’nde eğitim gören öğrenciler, aldıkları dersler ve öğrenci bilgileriyle birlikte platform içerisine aktarılmıştır.

-              Ders -Öğrenci -Akademisyen eşleştirmesi yapılarak hali hazırda örgün eğitimde yer alan mevcut dersler ve gruplar uzaktan eğitim platformuna uygulanmıştır.

-              Uzaktan eğitim sürecinde senkron derslerin amacına uygun şekilde yürütülebilmesi için, uzaktan eğitim platformu içerisine Zoom Meeting yazılımı entegre edilmiştir. 

-              Uzaktan eğitimde kullanılacak materyallerin tanıtımı ve içeriklerin oluşturulması ile ilgili akademik personele tanıtım ve eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

-              Yabancı Diller Yüksek Okulu için de ayrı bir uzaktan eğitim platformu tasarlanmıştır.

-              Akademik personel ve öğrencilerin sürece kolayca adapte olabilmeleri için web tabanlı uzaktan eğitim yardım platformu tasarlanarak, temel işlevlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili görsel videolar kullanıma sunulmuştur.

-              Tasarlanan web tabanlı yardım sayfasını bir aylık süreçte, 457 tekil kullanıcı toplamda 1.040 defa ziyaret etmiştir.

-              Uzaktan eğitimde karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik hem akademisyen hem de öğrenciler için web tabanlı talep bildirim sistemi kullanıma açılmıştır.

-              Akademik ve idari personele başlangıç ve idame eğitimleri planlanarak verilmeye devam edilmektedir.

Bu çerçevede derslerin, Çağ Uzaktan Eğitim Merkezi(ÇUZEM) deki dijital etkileşimlerle senkron ve asenkron olarak verilmesi yanında süreçlerin öğretim elemanlarının hazırladığı ve ilgili bilim dalının özelliğine uygun dijital tabanlı bilgi notları ve görsel araçlarla desteklenmesine, Fakülte ve Müdürlüklerce belirlenen esaslar dâhilinde istenen kurumsal ve bireysel teknik desteğin verilmesine devam edilmektedir. Netice itibariyle YÖK dersleri haricindeki derslerin de öğretim elemanları ile koordineli olarak uzaktan eğitimle öğrencilerle buluşturulması sağlanmıştır. Çağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ÇUZEM) Moddle platformunda çok yönlü eğitim ve öğretim hizmeti yanında destek uygulamaları ile süreç sorunsuz olarak işletilmektedir.