Covid 19 - Çalışmaları

Üniversitemizde tüm personeli kapsayacak şekilde uzaktan eğitim süreciyle ilgili bilgilendirme toplantıları birim yöneticileri tarafından online olarak gerçekleştirilmektedir.

        Bunun yanında Business Simulation gibi ortak bölüm dersi olan uygulamalarla ilgili toplantılar dersi veren öğretim üyeleri ve dersin asistanlığını yürüten araştırma görevlileriyle düzenli zoom toplantıları düzenlenmektedir.

      Ayrıca öğrenci kulüp danışmanları öğrencilerle beraber online uygulamalar üzerinden çeşitli söyleşiler ve bilgilendirici toplantılar düzenlemektedir.

            Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin faaliyetleri kapsamında Güney Güvenlik Okulu “Küremizin Yeni Parametreleri” adı  altında 6 öğretim üyesinin katılımı ile bir WEBİNAR dizisi başlatılmıştır.