Covid 19 - Çalışmaları

Akademik takvim üç haftalık ertelemeye uygun olarak süratle revize edilerek uygulamaya konulmuştur. 06.04.2020 tarihi itibariyle eksik kalan ara ve mazeret sınavları yapılarak halen içinde bulunduğumuz uzaktan eğitim sürecine başlanmıştır. Bu süreçteki yol haritası ayrıntılı olarak tüm örgüt yapısına detaylı olarak izah edilmiş, yürütme makamından gelen kural koyucu, düzenleyici ve yeniden kural koyucu düzenlemeler ve YÖK tarafından uygun görülen uygulamalar, ek süre verme, erteleme ve dondurma kararları dahil; alınan senato ve kurul kararları yapılan duyurularla akademik ve idari birimlere iletilmiştir. Doğabilecek hukuki ve idari problemlerin önüne geçme ve uzaktan öğretim yapma konusunda mevzuat değişikliğine gidilmesi zorunluluğu kapsamında “Uzaktan Öğretim Yönergesi” hazırlanması çalışmalarına Hukuk Fakültesince, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Fakülte Dekanlıkları ve Müdürlüklerle eşgüdümlü olarak Rektör Yardımcılığı başkanlığında başlanarak, Genel Sekreterlik koordinesinde yönerge çalışmaları tamamlanacaktır.