Covid 19 - Çalışmaları

Yaşadığımız Pandemi benzeri vakaların yeniden ortaya çıkabileceği düşünüldüğünde, uzaktan eğitim konusunda Üniversitelerce uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesi/ güçlendirilmesine yönelik maliyetli yüksek yatırımlar yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla her bir üniversitenin farklı arayışlar içinde olması ve yatırımlar yapması yerine, YÖK eşgüdümünde kurulacak bir çalışma grubu marifetiyle bütün üniversitelerin kullanacağı tek tip bir sistemin kurulmasının yollarının araştırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu sisteme bağlı olarak da öğrencilerin dönem sonundaki başarılarının ölçülmesi yönteminin yani sınavları bütün üniversitelerce yine tek tip bir uygulama ile yapılmasının öğrenciler arasında ortaya çıkabilecek adaletsizliğe/eşitsizliğe yönelik endişeleri giderecektir.

Uzaktan eğitim sisteminin aksamadan yürütülmesi güçlü bir internet alt yapısı ile internete kolay erişimin önemini ortaya koymuştur. Bu bakımdan, YÖK eşgüdümünde hem üniversitelerin bu alt yapılarının güçlendirilmesi, hem de her bir öğrencinin gerekirse ücretsiz internete ulaşması konusunda bir çalışma yapılmasının ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.

YÖK’ün bu dönemde başlattığı ders “öğrenim materyallerine açık erişim” uygulamasın kalıcı hale getirilmesinin, hatta bunun “ders kitaplarının elektronik ortamda öğrencilerin kullanımına açılmasını” da kapsayacak şekilde genişletilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Teknoloji ile birlikte uzaktan eğitimde kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarının geçerliği ve güvenirliliğinin de önemli olduğu anlaşılmıştır. Öğrenci portföylerinin sınırlılıkları kişisel gelişimde olumsuzluklar içerebileceğinden uzaktan eğitim planlamaları örgün eğitim ile içiçe olacak şekilde planlanmalıdır. Ayrıca öğretim materyallerinin hazırlanması buna göre oluşturulmalıdır.