Covid 19 - Çalışmaları

YÖK Başkanlığı tarafından işaret edilen ve Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin ders havuzlarında yer aldığı bildirilen YÖK Dersleri (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adı verilen derslerden Fakülteler ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin alabilecekleri dersler öğretim elemanları ve öğrencilerin istifade ve bilgisine sunularak, eğitim ve öğretim süreçlerinde istifade edilmeye başlanmıştır.

Bunun yanında Fakülte ve Müdürlükler bünyesinde verilen bazı derslerin de özelliklerine uygun olarak asenkron olarak verilmesi için tedbir alınarak uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede;

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Mc Graw connect programı kullanılan bazı derslerle ilgili smartbook uygulamaları da asenkron olarak yürütülmektedir.

-Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda asenkron eğitim kapsamında Coursebook derslerinde kullanılacak Powerpoint sunuları, Class worksheets, End of unit worksheets uygulamaları derslerde kullanılmak üzere haftalık ders programına göre www.cag.edu.tr sayfasında öğrencilere sunulmak üzere periyodik olarak yayınlanmaktadır.

-Yukarıda bahsedilen asenkron derslere ek olarak Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda Coursebook derslerinde www.quizizz.com ve www.quizlet.com platformlarında öğrencilerimize derslerimizin içeriğiyle ilgili ekstra çalışmalar hazırlanmıştır. Bu platformlarda danışman öğretim görevlileri kendi sınıflarını oluşturmak suretiyle her hafta öğrencilere buradan ödevler verip öğrencilerin tamamladığı çalışmaların raporu öğretim görevlilerimiz tarafından kaydı tutulmaktadır. Aynı zamanda bu raporları öğrencilerimize eposta olarak da haftalık gönderilmektedir.

-Yabancı Diller Yüksek Okulu Reading & Writing ve Listening & Speaking derslerinin asenkron eğitimi https://www.cambridgelms.org/main/p/splash adresinden skill öğretim görevlileri tarafından yapılmaktadır.