Covid 19 - Çalışmaları

Dersler uzaktan eğitim portalı (ÇUZEM) aracılığıyla senkron olarak öğrencilerle buluşturulurken, ders notlarının ve diğer ders materyallerinin de ÇUZEM’e yüklenmesiyle öğrencilerin derslerle ilgili olarak yeterli ve gerekli bilgiye ulaşmaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda:

- Ara sınavlar ve mazeret sınavları ÇUZEM üzerinden gerçekleştirmiş, sınavlarda bütün bölümlerde ünite konuları araştırma alanları, inceleme alanları, kısa klasik sınav, mesleki incelemesi ile mazeret sınavlarıyla sınırlı kalmak üzere online test sınavı, ödev, proje vb. yöntemler tercih edilmiş, final sınavlarının da benzer yöntemlerle yapılması planlanmıştır.

- Süreç içindeki gelişmelerle ilgili olarak, MYO web sayfamızda güncel haberler bölümünde duyurular yapılmakta, eğitim videoları aracılığıyla öğrencilerin derslere nasıl katılacakları, ders notlarına nasıl ulaşılacakları, öğretim elemanları ile nasıl iletişime geçecekleri vb. konularda açıklayıcı bilgiler verilmektedir.

-  Duyurular yoluyla da öğrencilere eğitim, sınavlar gibi konularda bilgiler verilmeye devam edilmekte, yapılan duyurularda eğitim öğretimle ilgili her türlü sorununun iletilebileceği, itirazda bulunulabileceği, dilekçe verilebileceği bir iletişim kanalının mevcut olduğu bildirilmiştir.

- Söz konusu kanaldan gelen her talep/dilekçe/itiraz/şikâyet MYO Müdürlüğü gözetiminde titizlikle takip edilerek cevaplandırılmakta ve sorun çözüme kavuşturularak öğrenciye bilgi verilmekte, bu işlemler hassasiyetle yürütülmektedir.