Covid 19 - Çalışmaları

Dersler öğrencilere uzaktan eğitim portalı (ÇUZEM) aracılığıyla senkron olarak sunulmaktadır. Eğitime ara verilmeden önce uygulanan ders programı uygulanmaya devam edilerek, ders notlarının ve diğer ders materyallerinin de ÇUZEM’e yüklenmesiyle öğrencilerin derslerle ilgili olarak yeterli ve gerekli bilgiye ulaşmaları sağlanmaktadır. Bunun yanında;

- ÇUZEM üzerinden gerçekleştirilen ara sınavlar ve mazeret sınavlarında sınavlarda; vaka incelemesi, karar incelemesi, kısa klasik sınav, doktrin incelemesi yanında mazeret sınavlarıyla sınırlı kalmak üzere online test sınavı gibi öğretim ilke ve yöntemleriyle uyumlu ve değerlendirmeyi sağlıklı olarak yapabilecek dijital yöntemler tercih edilmiştir. Final sınavlarının da benzer yöntemlerle yapılması planlanmıştır. Sınıflardaki sınav etkileşimleri için pratik çözümler bulunması konusunda Bilgi İşlem D. Başkanlığından destek alınmaktadır. 

- Eğitim videoları aracılığıyla öğrencilerin derslere nasıl katılacakları, ders notlarına nasıl ulaşılacakları, öğretim üyeleri ile nasıl iletişime geçecekleri vb. konularda açıklayıcı bilgiler öğretim elemanları tarafından da öğrencilere izah edilerek, aksaklık yaşanmasının önüne geçilmiştir.

- Duyurular yoluyla da öğrencilere eğitim, sınavlar vb. konularda bilgiler verilmiştir. Ayrıca yapılan duyurularda öğrencilere, hukuk fakültesinin resmi mail adresi olan hukukfakultesi@cag.edu.tr adresine eğitim öğretimle ilgili her türlü sorununun iletilebileceği, itirazda bulunulabileceği, dilekçe verilebileceği ifade edilmiş ve söz konusu adrese gelen her talep/dilekçe/itiraz/şikâyet titizlikle takip edilerek cevaplandırılmış ve çözüme kavuşturulmuştur.

- Kıdemli öğretim elemanlarında dijital geçiş sürecinde teknik olarak bir aksaklık yaşanmaması için öğretim üyeleri diğer öğretim görevlilerince “tersine mentorluk” anlayışıyla desteklenmiştir.