Covid 19 - Çalışmaları

Senkron uygulamalar zoom üzerinden online dersler şeklinde yapılmaktadır. Asenkron uygulamalar ise Çağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Portalı  (ÇUZEM) kullanılarak yapılmaktadır. Bunlar dışında;

Sınav uygulamaları ÇUZEM üzerinden online sınav şeklinde veya  ödev/ proje verilerek yapılmaktadır.

-Öğretim elemanlarına senkron ve asenkron öğretimle ve sınav uygulamaları ile ilgili gerekli eğitimler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde eğitimlerin verilmesine devam edilmektedir.

-Bu süreçte öğrencilere gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, senkron ve asenkron eğitimlerle ve sınavlarla ilgili eğitimler verilmiş, demo çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda eğitim videoları aracılığıyla öğrencilerin derslere nasıl katılacakları, ders notlarına nasıl ulaşılacakları, öğretim üyeleri ile nasıl iletişime geçecekleri vb. konularda açıklayıcı bilgiler öğretim elemanları tarafından da öğrencilere izah edilerek, aksaklık yaşanmasının önüne geçilmiştir.

-Geçiş dönemi içinde tüm öğretim elemanlarının dijital ortamda “Dijital Öğretme ve Öğrenme Yöntemleri” konusunda bilgilendirilmesi ve yetenek kazandırılması için Çağ CLT(Center For Learning and Teaching) tarafından sanal sınıflarda kısa ve orta dönemli bir planlama kapsamında eğitimler verilmesi planlanarak Bilgi İşlem D. Başkanlığı tarafından sağlanan destekle uygulamaya geçilmiştir.