Covid 19 - Çalışmaları

Pandemi döneminde Çağ Üniversitesinde akademik süreçlerinin kesintiye uğramaması ve bu sürecin en az kayıpla aşılması maksadıyla alınan kısa, orta ve uzun dönemli tedbirlerle eğitim ve öğretime başarıyla devam edilmiştir. Yapılan bir seri sanal toplantı ile karar ve uygulama birimleri arasında senkronizasyon sağlanarak, yatay ve dikey planlamalar yapılmış alınan kararlar akademik ve idari tüm birimler tarafından alınan tedbirlerle hayata geçirilmiştir.

Süreç içindeki temel yaklaşımımız

  • Öğrenci merkezli,
  • Dönemsel hassasiyetleri önceleyen,
  • Kalite, akademik standart ve verimlikten ödün vermeyen,
  • Şeffaf ve hesap verilebilir uygulamaların gündeme getirilmesi üzerine bina edilmesidir.

Ayrıca;

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına işlemlerin koordineli olarak yürütülmesi için akademik personel görevlendirilmesi yapılmış ve bu personel yedeklenmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca tüm personel iletişim ağına dâhil edilmiştir. Ayrıca, sınavlar; dijital ortamda on line uygulamalar, tartışma, ödev, kısa sınav, araştırma raporu, proje yanında diğer dijital uygulamaların ÇUZEM altyapısından sağlanacak destekle yapılması sağlanmış, hesap verilebilirlik ve saydamlık yanında tüm işlemlerin kayıt altına alınması konularında dijital ve fiziki tedbirler alınarak öğrenci ve öğretim elemanlarının mağdur olmalarını önleyici ve hak kaybı yaşamalarını engelleyici tedbirler alınmıştır. Her bir fakülte ve müdürlüğün kendi akademik personelini ve öğrencilerini uygulama prensipleri ve karar alınmış konular doğrultusunda bilgilendirmesini temin ve tesis edecek iletişim kanalları oluşturularak, farklı uygulamalara gidilmemesi ve uygulamalarda eşgüdüm sağlanması tüm süreçten sorumlu Rektör Yardımcılığı ihdas edilmiştir.