TOS-500 Ortak Seçmeli yerine seçebileceğiniz dersler
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-511 Dijital Pazarlama Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-579 Sürdürülebilir Kalkınma Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-591 İşletmelerde Yeni Teknolojiler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-592 Suç ve Suçun Psikolojisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
TDE-551 Halkbilimi Kuram, Yöntem ve Teknikleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-582 Sanal Dünyalar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-555 Afet Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-505 Türkiye Ekonomisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08