TOS-500 Ortak Seçmeli yerine seçebileceğiniz dersler
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-511 Dijital Pazarlama Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-590 İşletme Simulasyonu Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-591 Örgütsel Davranış Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
PSI-587 Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Öğrenme Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-593 İşletmelerde BIG DATA Uygulamaları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
IRE-555 Küresel Siyasette Rusya Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
TDE-540 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - I Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
TDE-518 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - II Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
TDE-569 Oryantalizm Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-571 Endüstri 4.0 Uygulamaları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-589 Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
TDE-551 Halkbilimi Kuram, Yöntem ve Teknikleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-580 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-582 Sanal Dünyalar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-555 Afet Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-505 Türkiye Ekonomisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-584 Dünya Ekonomisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
IFN-524 Finansal Piyasa Analizi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-586 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08