TDE-578 Seçmeli- III yerine seçebileceğiniz dersler
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-550 Türk Halk Edebiyatı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
TDE-575 Klasik Türk Edebiyatında Nazım - II Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-514 Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Yönetim Organının Sorumluluğu Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-599 Tıp ve Ceza Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08