IRE-546 Seçmeli yerine seçebileceğiniz dersler
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE-548 Uluslararası İlişkiler Teorileri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE-521 Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE-512 Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE-580 Klasik ve Modern Jeopolitik Kuramlar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07