PSX-301 Seçmeli III-I yerine seçebileceğiniz dersler
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-329 Yaşam Boyu Gelişim Perspektifiyle Gelişimsel Bozukluklar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 05
PSY-333 Psikolojide Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 05