ELT-605 Seçmeli 4 yerine seçebileceğiniz dersler
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-631 İkinci Dil Ediniminde Güncel Konular Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
ELT-619 Öğretim Liderlik: Dil Sınıfında Duyuşsal Öğretim Geliştirme Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
ELT-623 İlk Dil Edinimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07