MAN-000 Bitirme Çalışması yerine seçebileceğiniz dersler
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-464 Uluslararası İşletmede Proje Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
MAN-460 Uluslararası İşletmecilikte Girişimcilik Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
MAN-462 Uluslararası İşletme Alanında Staj Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06