Kuluçka Merkezi

Genç Girişimciler Harikalar Yaratıyor.

Son yıllarda ülke çapında sıkca gündeme gelen girişimcilik ve  Kuluçka Merkezi kavramları üzerinde durmak ve bizim için ne ifade ediyorsorusuna yanıt aramak gerekli ve önemlidir.  Çoğunlukla  internet girişimcilerine destek olacak kuluçka merkezlerinin ve organizasyonların sayısının artması ile özellikle genç girişimciler daha yaratıcı ve hızlı projelere imza atmaya başlamışlardır.

Çağ Üniversite’miz de öğrenci girişimcilerimize danışmanlık yapan bir kuluçka merkezine sahip. İnkübasyon Merkezi de denilen Kuluçka Merkezi girişimciliğin başlangıç aşaması veya ön kuluçka süresi olarak adlandırılan dönemdeki girişimciler için stratejik plan tasarımı, yenilikçilik, proje hazırlama ve yönetme, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş planı hazırlama, muhasebe, dış ticaret, pazar planı ve pazarlama, işletme mevzuatı, finans kaynakları, liderlik, strateji, girişimciler için hukuk ve benzeri temel girişimcilik konularında; bedelsiz destek vermek için kurulmuştur. Özellikle şu konularda destek sunulmaktadır;   

  • İş fikri ve modeli geliştirme,
  • Pazarlama ve rekabet stratejileri oluşturma,
  • Ürün ve hizmetler için fiyat belirleme,
  • Girişimcileri yatırımcılarla buluşturma,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve yeniklik
  • Fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında danışmanlık,
  • İş geliştirme danışmanlığı,
  • Girişimcileri mentörlerle eşleştirme.

Girişimcilerin yaptığı en büyük yanlışların başında belki de tamamen paraya odaklanmaları geliyor. Herkes hayat standartlarını yükseltmek için daha fazla para kazanmak ister, ancak sadece maddi getirisini düşünerek bir işe adım atmanın yanlışlığını başarılı olmuş birçok girişimci vurguluyor. Kawasaki;  “Girişiminize dünyayı değiştirmek için adım atın. Para ardından gelecektir.” anlayışından kitaplarında en çok bahseden yazarlardan. Dünyaca ünlü pazarlama gurusu ayrıca; “Eğer sadece para kazanmak için yola çıkarsanız hem girişiminizden hem de paradan olursunuz.” inanışını benimseyenlerden.

Doğru zamanda doğru yerde olup, var olan iş fırsatlarını yakalamak elbette önemlidir. Ancak, girişimcilerin içinde bulunduğu koşullar, her zaman bu fırsatları fark etmelerine olanak tanıyamayabiliyor. Bu sebeple, kaçan fırsatlara üzülmektense yaklaşmakta olan diğer fırsatlar görüp onların peşinden gitmek daha doğru olacaktır. Aynı şekilde, girişimcilerin başarısız olmalarının da mutlaka anlamlı bir sebebi olduğunu ifade eden Branson: “Eğer bir işte başarısız olursanız, önünüzde bir kez daha denemek için onlarca fırsat vardır.” diyor

Çağ Üniveriste’mizin Kuluçka  Merkezi yeni fikirleri iş haline getirmek ve onlara yatırımcı bulmak için bilgi ve yönlendirme desteği sunuyor. Ayrıca, KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Eğitim kapsamında girişimcilerin akademisyen danışmanlığında projelerini hayata geçirmesine yardımcı oluyor.

Kuluçka Merkez Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İnan