Adaylara Bilgi

2021-2022 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI VE  MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE GEÇİŞ TARİHLERİ

05 TEMMUZ- 20 AĞUSTOS 2021

YILLARA GÖRE TABAN PUANLARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

1Başvuru Formu: programa başvurmak isteyen adayların  Başvuru Formu doldurmaları ve diğer belgeler ile birlirlikte Çağ Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Sınav Sonuç Belgesi: Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından, KKTC'den yada ÖSYM kılavuzunda yer alan ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuran adaylar için ayrılacağı kuruma yerleştirme işleminde kullanılan ÖSYS sonuç belgelerinin (yerleştirmede kullanılan puanı ve farklı puan bilgilerini içeren iki ayrı sonuç belgesi) fotokopisi veya çıktısı.

3. Transkript : Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren resmi belge.

4. İngilizce Dil Yeterliliği: Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge veya adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, programın eğitim dilini belirtir resmi belge (Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için-hazırlık sınıfında okuyan adaylar hariç). Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez. Hazırlık sınıfında başarısız olan ve halen yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler de başvuru koşullarını sağlamaları halinde yatay geçiş için başvuru yapabilir, Bu öğrenciler; yabancı dil muafiyeti için geçerli olan belgelerden birini sağlamaları veya Çağ Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı’ndan 70/100 puan almaları durumunda program derslerini alabilirler. Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık sınıfına kayıtlanırlar.

5. Öğrenci Belgesi: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir belge.

6. Disiplin Durum Belgesi : Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların ayrılacağı kurumun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanan (tercihen kapalı zarf içinde), öğrencinin disiplin durumunu belirtir resmi belge.
7. Lise Diploması : Lise mezuniyet diplomaları kayıtlı oldukları kurumlardan resmi yazı ile kurumumuz tarafından istenecek ancak kayıtlı olduğu kuruma teslim etmeyen adaylar kurumumuza kayıt sırasında diplomalarını getirmeleri gerekmektedir.

 8. Ek Madde 1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabileceğinden bu durumu belirten "kayıt şekli"' ile ilgili yazı. (Transkriptte veya öğrenci belgesinde belirtilmişse yazı istenmez)

 9.GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ EK MADDE 1 UYGULAMA İLKELERİ

Yatay geçiş kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağını ve geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık geleceği Fakülte Kurulu kararında belirtir.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişler de ilgili puan türüne göre ilgili yıldaki en düşük puana göre yapılır. Geçişlerde burs ve indirim uygulanmaz.  

2019-2020 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI  MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE GEÇİŞ TARİHLERİ

13-24 OCAK 2020

İlgili Yıldaki Taban Puanları ÖSYM'nin sayfasından inceleyebilirsiniz.

https://www.osym.gov.tr/TR,16889/2019-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html

https://www.osym.gov.tr/TR,15288/2018-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html

https://www.osym.gov.tr/TR,13312/2017-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html