Erasmus+

Erasmus Başvurusu

 • Çağ Üniversitesinde okuyan tüm önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilirler.
 • Öğrenim hareketliliği için kontenjanlar bölüm koordinatörlerinden öğrenilebilir.
 • Bütün adayların başvuruları, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından  http://www.cag.edu.tr/tr/idari adresinde yayınlanan “Çağ Üniversitesi Erasmus Değişimi Yönergesi”ndeki kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını ölçen bir “Uygunluk Kontrolünden” geçecek, uygun olan adaylar Hazırlık Okulu’nda yapılacak dil sınavına katılabileceklerdir.
 • Lisans / Yüksek lisans öğrencileri hazırlık sınıfında iken başvuramazlar.
 • Öğrenciler daha önceki yıllarda Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış ama bu haklarını kullanmamış veya vazgeçmiş dahi olsalar, tüm sınavlara tekrar katılmak zorundadırlar. Daha önceki yıllarda Erasmus programından yararlanmış ve hibesiz olarak tekrar yararlanmak isteyenler başvuru yapabilmektedir.
 • Başvuracak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
 • Başvuran bütün adayların Hazırlık Okulu’nda yapılacak dil sınavına katılmaları gerekmektedir. Başka bir dil sınavının belgesi kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular ücretsizdir.
 • Başvuru için öğrencilerin en son genel not ortalamalarının önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 , yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00  olması gerekir.
 • Erasmus Öğrenim Hareketliliğinde başvuruları değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
  •   Akademik Başarı Düzeyi: % 50
  •   Dil Seviyesi: % 50

DUYURU:  2017-2018 Dönemi Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği için Online Başvuru Formuna, bu sayfadan 16 Ocak - 24 Şubat 2017 tarihleri arasında erişim sağlanacaktır.

ERAMUS BAŞVURULARI KAPANMIŞTIR!