MÜTEVELLİ HEYET

 

            

LÜTFİ MUSA BAYBOĞAN

 BAŞKAN

 

PROF.DR. YENER GÜLMEZ

BAŞKAN VEKİLİ
 

GÖKHAN BAYBOĞAN

 BAŞKAN YARD.

 

PROF.DR. ÜNAL AY

 REKTÖR

 

PROF.DR. HAMDİ R. MEMİŞOĞLU

 ÜYE

 

FATMA EROĞLU

 ÜYE

 

ADNAN ERİŞ

 ÜYE