Marka Hukuku Sempozyumu

Marka Hukuku Sempozyumu

Marka Hukuku Sempozyumu

20 Nisan 2016, Perşembe (Saat 10.00-17.00)

 

Açılış Konuşması

Prof. Dr. Ünal AY, Çağ Üniversitesi Rektörü

 

Birinci Oturum    : Marka ve Güncel Uygulamaları

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Yücel ERTEKİN, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

 

 - Marka.

  Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜNAY, Çağ Üniversitesi

 

- Markaların Hukuki İşlemlere Konu Olması

 Prof. Dr. Nuriye Ayşe BOZTOSUN, Akdeniz Üniversitesi

 

- Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Haller

Uğur ÇOLAK, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk D. Üyesi

 

- Marka Hakkının Tecavüzüne İlişkin Cezai Hükümler

 Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞİMŞEK, Çağ Üniversitesi

 

 

İkinci Oturum      : Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Tescili Alanında

                                Getirilen Yenilikler

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Nuriye Ayşe BOZTOSUN, Akdeniz Üniversitesi

 

- Sınai Mülkiyet Sisteminde Temel Yenilikler

 Dr. İbrahim YAŞAR, Türk Patent ve Marka Kurumu Bşk. Yrd.

 

- Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Kullanımının Teşviki: Kullanmama Savunması –     Gerekçe, Uygulama İlkeleri ve Amaç

Önder Erol ÜNSAL, MAPADER Yön.Kur.Başk.; Türk Patent ve Marka Kurumu–Sınai Mülkiyet Uzmanı

 

- Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Alanında Getirilen Temel  Değişiklikler – 556 sayılı KHK ile Mukayese

Emre GÜLLÜ, MAPADER Yön.Kur.Yedek Üyesi; Türk Patent ve Marka Kurumu – Sınai Mülkiyet Uzmanı

 

Üçüncü Oturum : Markanın İnternette ve Uluslararası Korunması.

Oturum Başkanı :  Uğur ÇOLAK, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk D. Üyesi.

 

- Markanın İnternet Taramalarında Yönlendirici Kod Olarak Kullanımı  

Sertaç KÖKSALDI,AIPPI Fikri Mülkiyeti Koruma Derneği Başkanı

 

- AB Markası ve Tescili

Yrd. Doç. Dr. Nejat AZARKAN, Dicle Üniversitesi

 

- İnternet Alan Adı Uyuşmazlıkları

Ahu GÜNEYLİ, Avukat/Marka Vekili

Facebookta Paylaş