Abone Veri Tabanları

 

 Elektronik Yayınlar Kullanım Kuralları

Çağ Üniversitesi Kütüphanesi, yayıncı ve firmalarla yaptığı lisans anlaşmaları ile bir çok elektronik kaynağa abone olmuştur. Yapılan anlaşmalardaki kuralların herhangi bir kişi tarafından ihlal edilmesi, geçici bir süre için veritabanının Üniversitemize kapatılmasına yol açabilmekte, bazı durumlarda ise anlaşma iptal edilerek veritabanının Üniversitemize tamamen kapatılmasıyla sonuçlanabilmektedir. Elektronik yayınları kullanan herkes bu kuralları okuyup kabul etmiş sayılmaktadır. Bu tür problemleri engellmek için aşağıda belirtilen kurallara tüm kullanıcılar uymak zorundadır.

İZİN VERİLENLER

  • Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir. ( Örnek : tek bir makale, kitabın bir bölümü, tek bir tez )
  • Kendi bilgi ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kullanılabilir. ( Örnek : araştırmanızda veya dersinizde )
  • Bilgileri yetkili kullanıcılır ile paylaşabilirsiniz. ( Örnek : üniversite mensupları )

İZİN VERİLMEYENLER

  • Veritabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak robot ve benzeri yazılımlar kullanarak çok sayıda yayının kopyalanması, bilgisayara aktarılması yasaktır.
  • Veritabanının satılması, içeriğinin çoğaltılması yasaktır.
  • Veritabanından alınan bilgilerin yetkisiz kullanıcılara aktarılması yasaktır.
  • Veritabanından alınan bilgilerin e-mail listeleri aracılığıyla dağıtılması yasaktır.
  • Veritabanından alınan bilgiler üzerinde değişiklik yapılması yada bu bilgilerden yararlanarak benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.

Veritabanı

 İçerik

 Dokümanlar

 Linkler

 Hukuk Türk

Hergün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı ( kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler ) , kanun maddeleri ve resmi gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerine işlenmektedir. Ayrıca mevzuat grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, dilekçe ve sözleşme örnekleri, kanun tasarıları, yeni ve değişen mevzuat, hukuk sözlüğü ve hukuki duyurular gibi servisler de bulunmaktadır. 

 

 

   
   
c  https://ebookcentral.proquest.com/lib/cag-ebooks/

)

 164.453 genel konuda elektronik tam metin kitap içeren Ebook central Academic Complete(ebrary) e-kitap veritabanı, 16 akademik koleksiyonu kapsamaktadır. Bu akademik koleksiyonlar : antropoloji ve sosyoloji, işletme ve ekonomi, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, eğitim, mühendislik ve teknoloji, tarih ve politik bilimler, beşeri bilimler, disiplinlerarası ve alan araştırmaları, dil edebiyat ve dilbilim, hukuk ve uluslararası ilişkiler, yaşam bilimleri, tıp, hemşirelik ve yardımcı sağlık hizmetleri, doğa bilimleri, psikoloji ve sosyal çalışmalar, din felsefe ve klasik metinler.Internet erişimi olmadan kullanılır.Kullanıcı kendi hesabına kitapları kayıt edebilir kitap üzerinde işaretlem yapabilir.

 

Yardım

Kitap Listesi 

 

 Ebsco Host

 Değişik disiplinlerde 20 veritabanı içermektedir.Bu veritabanları : Academic Search Complete, Book Index With Rewiews, Business Source Complete, ERIC, Computer & Applied Science Complete, Dynamed, Environment Complete, Health Source & Nusrsing Academic Edition, History Reference Center, Humanities, International Complete, Legal Colection, Library Information Science & Technology Abstracts, Masterfile Premier, Medline, Newspaper Source, Professional Development Collection, Psychology & Behavioral Sciences Collection, Regional Business News, Religion and Philosophy, Serials Directory. Söz konusu veritabanları 9182 akademik dergi içerir.

 

  Yardım 

Dergi Listesi

 

 Science Direct

 Tarım, biyoloji, sanat ve beşeri bilimler, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, işletme, yönetim ve muhasebe, kimya mühendisliği, kimya, bilgisayar bilimi, karar bilimleri, ekonomi, ekonometri ve finans, enerji, mühendislik, tıp ve dişçilik, sinirbilimi, çevre bilimleri, matematik, bağışıklık, immunoloji ve mikrobiyoloji, materyaller bilimi, hemşirelik ve sağlık meslekleri, fizik, çevre mühendisliği, jeoloji, doğa bilimi, veteriner bilimi, eczacılık, toksikoloji ve ilaç bilimi, psikoloji alanlarında 2096 elektronik dergiye tam metin erişim sağlar."Comple Collection" 2003 yılından itibaren "Freedom Collection" 2006 yılından itibaren erişime açıktır.

 Yardım

Dergi Listesi

 

Taylor Franscis

 Fizik, matematik, mühendislik, teknoloji, eczacılık, biyoloji, psikoloji, eğitim, işletme, kimya ve beşeri bilimlerde 983 degiye tam metin erişim sağlamaktadır.

 Yardım

Dergi Listesi

 

Web of Science

 Konu ve atıf taraması yapılabilen platformda SCI, SSCI, AHCI, SPCI, SSPCI veritabanları taranmaktadır.

Yardım

 

IEEE Xplore

 Elektrik elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisliği, fizik vb. konularda tam erişim vermektedir.IEEE VE IET tarafından 1988' den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlara ( yaklaşık 395 dergi ), 1988' den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferans bildirilerine ( yaklaşık 880.000 ), bütün güncel IEEE standartlarına ( yaklaşık 1.800 ) ve 1913-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makaleleri içerir.

 Yardım

Dergi Listesi

 

 Springer

 Springer Dergi Arşivinden Business & Economics ( İş & Ekonomi ) ve    Humanities, Social Science & Law ( Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler & Hukuk ) konu başlıklarındaki yaklaşık 208 derginin arşivlerine erişilmektedir. Yayınlar 1. cilt 1. sayıdan itibaren 1996 yılı sonuna kadar tam metin erişime açıktır. İki konu başlığına ait yayınlar dışında Springer' da mevcut diğer yayınların arşivlerine erişim yoktur.