Yeni web sayfamız test yayınında. Ziyaret etmek için tıklayınız

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

26 Kasım 2014  ÇARŞAMBA tarih ve : 29187 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Kanun No. 6569 sayı ve 19/11/2014 tarihli kanundan yararlanabilmem hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

 

                                                                                                                   Tarih: ........... / ........... / 2015

                                                                                                                                             İmza 

T.C. Kimlik No : ..........................................................................................................

Adı-Soyadı      : ...........................................................................................................

Öğrenci No     : ...........................................................................................................

Fakülte/ MYO : ...........................................................................................................

Bölüm             : ..........................................................................................................

Sınıfı : ………… /  Hazırlık O

İlişik Kesilen Dönem : ………………… /……………… Güz O          Bahar O 

İlişik Kesilme Nedeni :   Kendi İsteği O 

Kayıt Yenilememe O

 Öğretim Süresinin Aşılması O

 Diğer ……………………………………………………………………………  

Adres : ....................................................................................................................

Ev Tel : ……………………………………………………………………………………………………

Cep Tel : …………………………………………e-posta:  …………………………………………